top of page
Legal Disclaimer

Ansvarsfriskrivning

I enlighet med lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhället och elektroniska handelstjänster, informerar vi dig härmed om att HenooDesigns med huvudkontor i Calle la jaula 9, Y-1034075-D, är innehavaren av denna webbplats.

I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999 om skydd av personuppgifter, om du skickar oss ett e-postmeddelande till den adress som anges där, eller fyller i något datainsamlingsformulär, informerar vi dig om att de personuppgifter du ger oss med kommer att registreras i filen som HenooDesigns  är ansvarig för, i syfte att hantera din förfrågan, upprätthålla en kommersiell relation, samt för att skicka reklam eller kampanjinformation om företagets produkter eller tjänster av någon medel, inklusive via e-post eller andra likvärdiga elektroniska kommunikationsmedel.

Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter för reklamändamål och utöva din rätt till åtkomst, rättelse, annullering och opposition, i enlighet med gällande lagstiftning, genom att skriva till följande adress: Henoo Designs,  Calle Jaula 9, 29110 Monda - Malaga - Spanien  eller till e-postadressen info@henoodesigns.com

HenooDesigns förklarar att det har vidtagit alla nödvändiga och lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i kungligt dekret 1720/2007, av den 21 december, som godkänner tillämpningsföreskrifterna för LOPD och har fastställt alla tekniska medel som står till dess förfogande med avsikten för att undvika förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst eller stöld av de uppgifter du tillhandahåller. Allt innehåll som ingår på webbsidan och i synnerhet varumärken, handelsnamn, industriell design, design, texter, fotografier, grafik, logotyper, ikoner, mjukvara eller andra tecken som är mottagliga för industriell och kommersiell användning är skyddade av industriella och intellektuella egendom HenooDesigns Därför är all användning och/eller reproduktion av densamma förbjuden utan företagets uttryckliga medgivande.

HenooDesigns ska inte hållas ansvarigt för intrång i tredje parts immateriella eller industriella äganderättigheter som kan uppstå genom att varumärken, handelsnamn, industriell design, patent, design, texter, fotografier, grafik, logotyper, ikoner eller programvara som tillhör tredje part som har förklarat sig vara ägare till densamma när de inkluderas på webbplatsen.

Produkt- och företagsnamn på denna webbplats kan vara registrerade varumärken och egna handelsnamn, dessa används endast för identifiering och förklaring. Alla varumärken/namn tillhör sina respektive ägare

Användaren förbinder sig att använda innehållet på webbplatsen på ett omsorgsfullt, korrekt och lagligt sätt och förbinder sig att avstå från:

a)  Användning av innehållet med syften eller effekter som strider mot lag, moral och goda seder eller allmän ordning.

b)  Reproducera, kopiera, distribuera, tillåta allmänhetens tillgång genom någon form av offentlig kommunikation, omvandling eller modifiering av innehållet, såvida det inte har motsvarande tillstånd från ägaren.

c)  Använd innehållet på webbsidan för att skicka reklam, kommunikation för direktförsäljningsändamål eller för något annat kommersiellt syfte, oönskade meddelanden riktade till ett flertal personer oavsett deras syfte, samt att avstå från att marknadsföra eller avslöja sådan information på något sätt.

I händelse av en tvist av något slag ska båda parter försöka nå en fredlig lösning. Om det inte är möjligt kommer domstolarna i MALAGA  att ha behörighet att pröva målet, eftersom det inte är möjligt att gå till en annan jurisdiktion för att utöva talan.

 

ANVÄNDARE SOM INTE GODKÄNNER DENNA POLICY SKA INTE ANGE NÅGRA DATA GENOM DENNA WEBBPLATS, ELLER ÅTKOMMA INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS.

bottom of page